Tillträdeslogg

  • Hem
  • Tillträdeslogg

En tillträdeslogg är en digital registerfunktion som ofta finns i avancerade låssystem, särskilt i elektroniska lås, där varje händelse av låsning och upplåsning registreras. Loggen innefattar vanligtvis tid, datum och användaridentifiering, vilket ger en översiktlig historik över vem som har passerat en dörr. Denna funktion är ett viktigt verktyg för säkerhetsövervakning och administration av tillträdesrättigheter, och den bidrar till att förbättra kontrollen över tillträde till säkerhetskrävande utrymmen. Tillträdesloggar är därmed centrala för att säkerställa och granska användningen av en byggnads låssystem.

Annons