Låstunga

Låstungan är en vital komponent i låsmekanismen för dörrar, som fungerar genom att skjuta ut från slutblecket och fästa i dörrkarmen, vilket effektivt låser dörren. Den manövreras av en låscylinder och kan antingen vara fjädrande, för att automatiskt stänga dörren, eller manuell, där användaren måste aktivera låsningen. Dess utformning är avgörande för säkerheten, då den måste motstå manipulering och kraftanvändning som skulle kunna leda till ett obehörigt intrång.

Annons