Stort urval av kvalitativa slutbleck

Rätt slutbleck för din dörr förbättrar hela dörrens säkerhet och ökar dess livslängd.

Slutbleck

Blecket håller dörren på plats

Vi har allt från standardslutbleck till elektroniska bleck i olika utföranden. Handla idag på:

www.gothes.se/slutbleck/

Slutbleck ASSA
Slutbleck och dörrsäkerhet

Fördelar med slutbleck

Slutbleck är avgörande för bästa dörrsäkerhet. De är tillverkade från starka material som stål och mässing och är designade för att motstå fysisk påverkan. Blecken finns tillgängliga för ett brett urval olika dörrtyper och låssystem för att passa just ditt behov. Moderna bleck är ofta kompatibla med elektroniska låssystem, vilket erbjuder extra säkerhetsfunktioner som ex. fjärrstyrning och öppning med tagg. Säkerhetscertifieringar enligt standarder som SSF och RC-klasserna garanterar att de uppfyller höga säkerhetskrav. Välj mellan klassiska stålslutbleck och elslutbleck eller säkerhetsslutbleck.

Lägg en beställning

Funktion vid öppning, stängning och låsning

För att förstå hur ett bleck bidrar till säkerheten i ett låssystem, är det viktigt att granska dess mekaniska process. När en nyckel förs in i låscylindern, aktiverar den en serie mekanismer inuti blecket. Dessa mekanismer arbetar tillsammans för att antingen låsa upp eller låsa dörren. Denna process involverar en intrikat samverkan mellan olika delar som fjädrar, kolvar, och rotorer. Varje del spelar en kritisk roll i att säkerställa att blecket fungerar som det ska. Detta komplexa samspel mellan delarna är vad som gör blecket till en avgörande del av ett säkert låssystem.

Slutbleck
Leverans av dörrbeslag

Snabb leverans

Dörrlås

Välj önskade beslag och tillbehör

Måttbeställda säkerhetsprodukter

Bygg eget säkerhetssystem

Slutbleck

Tänk på att slutbleck, lås och dörr bör ha samma eller likvärdig klassning

När det kommer till val av bleck, är det viktigt att matcha säkerhetsklassen med dörrens egen säkerhetsklass och det övergripande säkerhetssystemet. Ett högsäkerhetsslutbleck i klass 3 eller RC4-6 bör exempelvis användas med dörrar som också uppfyller dessa höga säkerhetskrav. Detta säkerställer att hela dörrsystemet ger ett enhetligt och effektivt skydd mot inbrott och manipulation.

Slutbleck

Beställ dörrbeslag idag

Till offertorder@gothes.seRing en expert

Att montera dörrstopp på en dörr bidrar till att skydda både dörr, vägg och förbipasserande. Detta tillbehör skapar en kontrollerad öppningsmekanism som förhindrar att dörren slår i sin omgivning. I denna artikel kommer vi att utforska funktionen dörrstopp, dess olika former och hur man effektivt installerar dem för att säkerställa en stabil och hållbar användning. […]
Ett elslutbleck är en integrerad komponent inom lås- och säkerhetsteknik, utformad för att elektroniskt styra öppnings- och låsningsmekanismen av en dörr. Till skillnad från traditionella mekaniska bleck, som kräver manuell manipulation med nyckel eller handtag för att aktivera låsfunktionen, använder elslutbleck elektriska signaler för att utföra dessa funktioner, vilket möjliggör fjärrstyrning och integration med avancerade […]
Smarta byggnader definieras av sin förmåga att använda avancerad teknik och systemintegration för att automatiskt styra olika byggnadsfunktioner, såsom uppvärmning, belysning och säkerhet, vilket optimerar byggnadens energianvändning, säkerhet och komfort. Denna förmåga att integrera och optimera gör en byggnad inte bara mer energieffektiv utan också mer anpassningsbar och responsiv till dess invånares behov. Smarta byggnader […]
Slutbleck dörr

Elslutbleck i modern dörrsäkerhet

Den teknologiska utvecklingen har lett till framväxten av elektroniska bleck, vilka erbjuder en ny dimension av säkerhet och användarvänlighet. Dessa enheter kombinerar traditionell mekanisk pålitlighet med modern elektronisk styrning. De kan även integreras med övervakningssystem och smarta hemlösningar, vilket tillåter användare att övervaka och styra tillträde till sina egendomar på distans. Funktioner som tillträdesloggar ger ägare möjligheten att se vem som har kommit och gått, vilket tillför ett extra lager av säkerhet och övervakning.

Lägg en beställning

Vikten av att välja ett slutbleck anpassat för ändamålet

Varje låssystem, vare sig det är ett traditionellt nyckellås eller ett mer avancerat elektroniskt låssystem, kräver ett slutbleck som är specifikt utformat för att passa dess unika mekanik. För traditionella system är det viktigt att blecket kan integrera smidigt med låscylindern och nyckelns design. I fallet med elektroniska låssystem, där låsning ofta sker utan nyckel, måste blecket kunna kommunicera och samarbeta med dessa teknologier.

Slutbleck

Säkerhetsklassificeringar för dörr och beslag

Säkerhetscertifieringar för bleck är ett viktigt mått på produktens tillförlitlighet och säkerhet. Många länder och regioner har specifika standarder och certifieringar som säkerställer att bleck uppfyller vissa säkerhetskrav. Dessa kan inkludera motståndskraft mot manipulation, hållbarhet och förmåga att stå emot vissa typer av angrepp. Konsumenter och professionella användare bör leta efter produkter som uppfyller relevanta industristandarder och certifieringar för att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå.

När det gäller säkerhetscertifieringar för slutbleck, är det viktigt att förstå de specifika klasserna och standarderna som de uppfyller. I synnerhet, SSF-klassificeringen i Sverige och RC (Resistance Class) standarderna som används i Europa, är kritiska för att bedöma produkternas säkerhetsnivå.

SSF klassificering

SSF (Stöldskyddsföreningen) i Sverige erbjuder ett klassificeringssystem för säkerhetsprodukter inklusive slutbleck. Klasserna SSF 1, 2, och 3 är indelade efter ökande säkerhetsnivå:

SSF Klass 1
Den lägsta säkerhetsklassen, lämplig för grundläggande säkerhetskrav. Denna klass är ofta tillräcklig för bostäder eller mindre företag där risknivån är relativt låg.

SSF Klass 2
En mellanklass som erbjuder förbättrad säkerhet och är lämplig för platser med medelhög risk. Denna klass används ofta i företagsbyggnader eller bostadshus.

SSF Klass 3
Den högsta klassen som erbjuder avancerad säkerhet för platser med hög risk. Denna klass rekommenderas för banker, juvelerare och andra högsäkerhetsmiljöer.

Resistance class standarder

RC-klasserna, som används i större delen av Europa, definierar motståndskraften mot inbrott och är indelade i klasserna RC1 till RC6:

RC1
Grundläggande skydd mot inbrott med minimala verktyg. Lämplig för lågriskområden.

RC2
Moderat skydd mot inbrott med enkla verktyg.

RC3
Förbättrat skydd mot mer erfarna inbrottstjuvar med bättre verktyg.

RC4-RC6
Avancerade nivåer av säkerhet, som ger skydd mot inbrott med tunga verktyg och erfarna inbrottstjuvar.

Installation av slutbleck

Installationsprocessen för bleck är en kritisk aspekt att förstå för korrekt användning och funktion. Installationsprocessen varierar beroende på dörrtyp och det specifika blecket. En grundläggande installation innebär att placera blecket i dörrkarmens urtag och fästa det med skruvar. Viktiga faktorer att beakta inkluderar korrekt placering och kontroll av rätt antal håligheter för antalet kolvar. Noggrannhet är nödvändig för att säkerställa att blecket och låscylindern är rätt justerade för smidig operation.

Underhåll och livslängd

Bleckens underhåll och livslängd är avgörande för att upprätthålla dess funktionalitet och säkerhet. Regelbundet underhåll, som att smörja de rörliga delarna och kontrollera att skruvarna är åtdragna, förlänger bleckets livslängd. Korrosion kan vara ett problem, särskilt i fuktiga miljöer, så det är viktigt att välja material som är motståndskraftiga mot sådana förhållanden. Livslängden för ett bleck kan variera beroende på användningsfrekvens och underhåll, men med korrekt skötsel kan de varar i många år.

Annons